• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sidestream stripper

  Giải thích VN: Thiết bị xử sử dụng để lọc tiếp dòng phụ từ tháp tiếp [[xúc. ]]

  Giải thích EN: The process equipment used to further distill an intermediate stream from a contacting tower.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X