• Thông dụng

  Động từ

  To filter ; to purify; to cleanse
  nước lọc
  filtered water
  lọc dầu
  to filter oil

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clarification
  clarify

  Giải thích VN: Làm sạch các hạt huyền phù khỏi một chất lỏng qua quá trình lọc, quay ly tâm, hay thêm một [[enzym. ]]

  Giải thích EN: To clear a liquid of suspended particles through filtration, centrifugation, or the addition of an enzyme.

  clean
  cleaning
  clear
  defecate
  filter
  filtering
  filtration
  infiltrate
  percolation filtration

  Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu bằng cách cho dầu chảy qua những nguyên liệu tính hút bám (đất sét) để giữ lại tạp [[chất. ]]

  Giải thích EN: A refinery process that percolates oils through an adsorbent material (e.g., clay) to remove impurities.

  purge
  refine

  Giải thích VN: 1. loại bỏ các tạp chất trong một chất, tách ra những không cần thiết. Các sản phẩm được lọc ra bao gồm dầu thô, kim loại, dầu nhớt các loại thực phẩm như đường kính. 2. tách loại một tạp chất thành các thành phần riêng [[biệt. ]]

  Giải thích EN: 1. to remove impurities from a substance or free the substance from foreign matter; remove unwanted components. Products that are refined include petroleum, metals, lubricatiing oils, and food products, such as sugar.to remove impurities from a substance or free the substance from foreign matter; remove unwanted components. Products that are refined include petroleum, metals, lubricatiing oils, and food products, such as sugar.2. to separate a mixture into its component parts.to separate a mixture into its component parts.

  refinement
  scrub
  separator
  sieve
  sift
  strain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X