• Thông dụng

  Tính từ.

  Woeful and majestic at the same time.
  bài ca bi tráng
  a woeful and majestic song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X