• Thông dụng

  Danh từ.

  Marble
  trẻ con đánh bi
  children played marbles
  Ball
  bi
  a ball-bearing
  kẹo bi
  sugar-plums

  Tính từ

  Tragic
  nhìn đời bi lắm
  to have a very tragic view of life
  tình cảnh rất bi
  the situation is very tragic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ball
  pellet
  shot
  sphere
  ball
  ballast
  tare
  bag

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  corium
  dermis
  sack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X