• Thông dụng

  Động từ.

  To prize up
  dùng đòn bênh hòn đá
  to prize up a rock with a lever
  To tilt
  một đầu phiến gỗ bênh lên
  an end of the board was tilted
  To take sides with
  mẹ bênh con
  the mother took sides with her child
  bênh nhau chầm chập
  to staunchly take sides with one another

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X