• Thông dụng

  To let drift
  lãnh đạo buông trôi khoán trắng thì hỏng việc
  if the leadership lets things drift and gives carte blanche, it is sure to fail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X