• Thông dụng

  Trạng ngữ.

  But.
  không ai không hiểu việc ấy cả
  There is no one but understands this.
  What; that.
  việc ấy tôi đến
  That is what I have come for.
  Where.
  ta đến chỗ tôi đã bơi
  She came to where I was swimming.
  Which; whom.
  lựa cái nào anh thích nhất
  choose the one which you like best.
  Then.
  chọc vào nghe chửi
  Tease him then he'll call you names.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X