• Thông dụng

  Tính từ

  Feeling a sharp pain, feeling a biting cold; sharp, biting
  lạnh buốt xương
  frozen to the bone
  đau buốt như kim châm
  to feel a sharp pain as if pricked by needles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X