• Thông dụng

  Danh từ

  Needle; hand
  kim chỉ giờ
  Hour-hand
  Metal
  kỹ nghệ luyện kim
  the metal industries

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  needle

  Giải thích VN: 1. Các vật nhỏ đầu nhọn hay các dụng cụ tương tự như kim may ./// 2. Kim trên một đồng hồ đo, mặt đồng hồ hay công [[tơ. ]]

  Giải thích EN: 1. any of various narrow, pointed objects or devices similar to a sewing needle.any of various narrow, pointed objects or devices similar to a sewing needle.2. the pointer on a meter, dial, or other indicator.the pointer on a meter, dial, or other indicator..

  pin
  pink
  pointer
  stylus
  bender
  clamp
  dog
  holdfast
  nipper pliers
  nippers
  pincers
  pliers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X