• Thông dụng

  Funny
  ăn mặc lố lăng trông thật buồn cười
  to look funny in odd clothing
  pha trò rất buồn cười
  to crack very funny jokes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X