• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  clamping handle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clamping handle
  drive handle
  cần siết mềm
  flexible (drive) handle
  drive tool
  driver
  cần siết nụ
  nut driver or spinner
  tommy bar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X