• Thông dụng

  Động từ
  to cut off, to slash off
  to squeeze, to wring, to fasten

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brace
  clamp
  bulông siết bộ chia điện
  distributor clamp bolt
  cái siết
  strain clamp
  cái siết chặt bàn trượt
  saddle clamp
  cáp siết
  wire line clamp
  vành siết
  ring clamp
  vòng siết cổ ống
  hose clamp
  vòng siết cột
  column clamp
  vòng siết mayơ
  rim clamp
  vòng siết trụ
  column clamp
  vòng đai siết
  binding screw clamp
  clip
  kiềng siết
  hose clip
  siết vào
  clip to
  pull back
  tighten
  siết chặt bu lông
  tighten a screw
  siết đinh vít
  tighten a screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X