• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  boring bar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  boring rod
  bộ phận nối cần khoan
  boring rod joint
  khớp cần khoan
  boring rod joint
  drill (ing) pipe
  drill bar
  drilling rod
  jackrod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X