• Thông dụng

  *
  cấc
  cấc

  Tính từ

  Brazen-faced, impudent
  mặt cứ câng lên trông dễ ghét
  with his impudent face, he is easily disliked

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X