• Thông dụng

  To practise long line fishing
  To drag out indefinitely
  làm việc câu dầm
  to drag indefinitely out a piece of job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X