• Thông dụng

  Danh từ

  Stork (sinh vật)
  bay thẳng cánh
  (nói về đồng ruộng) Immense (over which a stork can take a long flight)
  Như cẩm
  Trigger (cò súng)
  bóp
  to press the trigger
  Postage stamp (từ xưa, cổ)
  middleman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X