• Thông dụng

  Danh từ

  Wing
  chim vỗ cánh
  the bird flaps its wings
  cánh bướm
  a butterfly's wings
  máy bay cánh vuông
  a square-winged plane
  đội bóng dàn ra hai cánh
  the football team spanned out into two wings
  cánh tả của một chính đảng
  the left wing of a political party
  Petal
  cánh hoa
  a flower's petal
  Vane
  cánh chong chóng
  a pinwheel's vanes
  Point
  sao vàng năm cánh
  a five-pointed gold star
  Flap, door
  khép cánh cửa
  to close a flap of the door
  cánh buồm
  a sail
  Arm
  khoác cánh nhau đi
  to go arm in arm
  Gang, clique
  cánh bảo hoàng
  the royalist clique
  cánh trẻ chúng mình
  our gang of youths
  cùng một cánh với nhau
  to belong to the same clique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X