• Thông dụng

  To perform badly on (a violin...)
  To drag on
  bàn cưa nửa ngày mới xong
  the discussions dragged on for half a day

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X