• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carbonaceous
  chất cacbon
  carbonaceous matter
  carboneous
  carboniferous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X