• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  C
  carbon (C)
  carbonaceous
  chất cacbon
  carbonaceous matter
  đá cacbon
  carbonaceous rock
  đá vôi chứa cacbon
  carbonaceous limestone
  carboneous
  kỷ Cacbon
  carboneous period
  carbonic
  sự thấm cacbon
  carbonic acid hardening
  chloride (of carbon)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X