• Thông dụng

  Danh từ

  Origin
  tìm ra căn nguyên của bệnh
  to find the origin of a disease

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cardinal point
  datum point
  foot
  origin
  origin (coordinates)
  reference point
  starting point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X