• Thông dụng

  Danh từ

  House
  một căn nhà ba phòng
  a three-room house
  Compartment
  nhà ba căn
  a three-compartment house
  Root, radical; radical sign

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X