• Thông dụng

  Danh từ

  Executive committee (of party hierarchy)
  kiện toàn các cấp ủy từ tỉnh đến
  to strengthen executive committees of the party hierarchy from province to village levels

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X