• Thông dụng

  Động từ

  To transplant
  cấy lúa
  to transplant rice seedlings
  cấy rau
  to transplant vegetable seedlings
  To grow rice, to farm
  ruộng cấy hai vụ
  a field grown with two rice crops a year
  To culture, to grow (a culture)
  cấy vi trùng lao
  to grow Koch bacilli in a medium, to grow a culture of Koch bacilli
  To graft, to implant (living tissue..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X