• Thông dụng

  Tính từ

  Near, close
  nhà cận đường
  a house close to the road
  ngày cận Tết
  the day near Tet
  Short-sighted
  đeo kính cận
  to wear short-sighted glasses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X