• Thông dụng

  Tính từ

  Short-sighted, myopic
  mắt cận thị nặng
  eyes affected by serious myopia
  người cận thị
  a short-sighted person
  cận thị chính trị
  politically short-sighted
  chính sách cận thị
  a short-sighted policy

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  myopia
  near-sight
  near-sighted
  pararanal
  short sight
  short sightedness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X