• Thông dụng

  Danh từ

  Uncle, mother's brother
  cậu ruột
  one's mother's brother, one's uncle
  Young man
  cậu học trò
  a nice little schoolboy
  Master
  cậu Nguyễn
  Master Nguyen
  Old boy, old chap
  cậu làm giúp tớ
  old boy, do this for me
  Father, dad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X