• Thông dụng

  Danh từ

  Chin
  ngồi chống tay vào cằm
  to sit with one's chin in one's hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X