• Thông dụng

  Động từ

  To guarantee, to answer for
  cam đoan khai đúng sự thật
  to answer for the truthfulness of one's declaration

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  guarantee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X