• Thông dụng

  Danh từ

  Orange
  cam thuộc giống cam quít
  the orange belongs to the citrus genus
  rượu cam
  orange-flavoured liqueur
  Children's disease due to malnutrition
  Cam
  trục cam
  a cam-shaft
  Xem máu cam

  Động từ

  To content oneself with, to resign oneself to
  không cam làm lệ
  not to resign oneself to servitude
  nhiều nhặn cho cam
  there was not so much as to content oneself with, not much; nothing to speak of

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cam dwell

  Giải thích VN: Bề mặt của cam (bánh lệch tâm) giữa phần đóng mở của tiết diện gia [[tốc. ]]

  Giải thích EN: The surface of a cam between the opening and closing acceleration sections.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hold

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chin
  mentum

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  claw bar
  latch
  lobe
  tappet
  bran
  dumb
  mute
  silent discharge
  disable
  forbidden
  forbinden
  interlock
  lock
  sense

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bran
  branny
  offal
  prohibit
  prohibitive
  pledging

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X