• Thông dụng

  Tính từ

  Courageous, unafraid of danger
  những chiến can trường
  fearless combatants
  chí can trường
  a courageous spirit

  Danh từ

  Heart
  thổ lộ can trường
  to pour out one's heart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X