• Thông dụng

  To watch
  canh phòng biên giới
  to watch the border
  canh phòng cẩn mật
  to watch closely, to take strict security precautions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X