• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  centimeter
  abampe centimét vuông
  abampere centimeter squared
  abampe trên centimét vuông
  abampere per centimeter squared
  abculong trên centimét khối
  abcoulomb per cubic centimeter
  abculong trên centimét vuông
  abcoulomb per square centimeter
  centimét khối
  cubic centimeter
  centimét vuông
  square centimeter
  số bit trên mỗi centimét
  bpc (bitsper centimeter)
  số byte trên mỗi centimét
  bytes per centimeter
  số tự trên mỗi centimet
  cpc (charactersper centimeter)
  số tự trên mỗi centimét
  characters per centimeter
  đơn vị nhiệt centimét gam
  gram centimeter heat-unit
  centimetre
  centimét khối
  cubic centimetre
  đơn vị nhiệt centimét gam
  gram centimetre heat-unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X