• Thông dụng

  Danh từ

  Casting-net
  quăng chài
  to throw (cast) a casting-net
  kéo chài
  to draw casting-net
  mất cả chì lẫn chài
  to lose lock, stock and barrel
  Động từ
  To fish with a casting-net
  (dùng phụ sau danh từ, hạn chế trong một số tổ hợp)To fish
  To charm, to bewitch, to put a spell on, to lay (someone) under a spell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X