• Thông dụng

  Danh từ
  Lead
  Sinker

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  black lead
  bronze-bronze
  Lead (Pb)
  lead lathe
  pb (lead)
  phosphor-bronze
  denote
  designate
  indicate
  ply
  yarn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  limb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X