• Thông dụng

  How annoying!
  Chán chưa! Xe lại xẹp lốp!
  How annoying! The bike's got a flat tyre!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X