• Thông dụng

  Danh từ

  Blanket.
  chăn len
  a woolen blanket
  chăn bông
  a padded cotton blanket

  Động từ

  To tend, to graze, to pasture, to herd
  chăn
  to tend oxen, to graze oxen
  chăn ngỗng
  to tend geese
  chăn trẻ
  to tend (farm) children
  To breed, to raise (nói về tằm)
  chăn tằm
  to breed silkworm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X