• Thông dụng

  Danh từ.

  Cotton, cotton-wool
  ruộng bông
  a cotton field
  chăn bông
  a padded cotton blanket
  Cotton-like material, fluff
  bánh bông
  a fluff sponge cake
  ruốc bông
  fluffy pemmican
  Ear
  bông
  a millet ear
  lúa trĩu bông
  the rice plants band under their ears
  Bloom, flower
  Cành trắng điểm một vài bông hoa
  the pear branch was dotted with a few white blooms
  ngắt lấy mấy bông
  to pick a few flowers
  bông hồng
  a rose
  Ear-ring
  đeo bông
  to wear ear-rings
  Bond (của nhà nước tư bản)
  Voucher
  công nhân đòi chủ tăng lương phát bông mua gạo vải
  the workers fought for pay rises and rice and cloth vouchers' issuance
  Proof
  sửa bông bài
  to read the proof of an article

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X