• Thông dụng

  Động từ

  To make one's way
  len vào đám đông
  to crowd into a thronged place

  Danh từ

  Wool
  cuộn len
  ball of wool

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  up

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fur
  wool
  woolly
  caulk
  fill
  pack
  puddle
  raking stem
  tamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X