• Thông dụng

  Blanket and mat.
  (nghĩa bóng) Conjugal life.
  Tình chăn chiếu
  Conjugal affection.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X