• Thông dụng

  Tính từ

  Derelict, desolate
  hòn đảo chơ ngoài biển
  a derelict island on the high sea
  cây cổ thụ chơ ngoài đồng
  a desolate ancient tree in a field

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X