• Thông dụng

  Động từ.

  To make prosper, to make prevail
  chấn hưng công nghệ
  to make industry prosper
  chấn hưng đạo đức
  to make morality prevail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X