• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  precipitant
  chất kết tủa trắng
  white precipitant
  chất kết tủa xanh lục
  green precipitant
  chất kết tủa đen
  black precipitant
  precipitum

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deposit
  deposited matter
  lag
  residual
  residue
  sedimentation
  settlement

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  precipitate
  precipitation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X