• Thông dụng

  Danh từ
  tốt
  tốt
  Bolt, fastening pin
  Crux (of a problem)
  Commanding position

  Động từ

  To bolt
  chốt cửa lại
  to bolt a door
  Chốt giữ To set up a commanding position
  chốt giữ một điểm cao
  to set a commanding post on a height

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X