• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crossing
  chỗ giao nhau đơn
  common crossing
  cross-over
  intersection
  chỗ giao nhau của kênh
  channel intersection
  chỗ giao nhau của rãnh
  channel intersection
  traversal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X