• Thông dụng

  Danh từ

  Chief author
  chủ biên một cuốn sách
  the chief author of a book (viết tập thể)
  chủ biên một cuốn từ điển
  the chief editor of a dictionary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X