• Thông dụng

  Cipher, numeral, figure
  chữ số A Rập
  Arabic numeral (figure), cipher
  chữ số La
  Roman numeral (figure)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cipher
  code
  digital
  figure
  letter
  numerable

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  numberic character
  numeric character

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X