• Thông dụng

  Danh từ

  Writing, script
  chữ quốc ngữ
  Vietnamese national script
  chữ viết khó xem
  a handwriting hard to read
  Letter, type
  chữ hoa
  capital letters
  máy đánh chữ
  a typewriter
  xếp chữ
  to set types
  Syllable, foot
  câu thơ bảy chữ
  a seven-syllable (seven-foot) verse
  Word
  dùng chữ chính xác
  to use accurate words
  Han-originated word
  thích dùng chữ
  to be fond of Han-originated words
  Knowledge
  chữ thầy trả cho thầy
  to give back to one's teacher whatever knowledge he has taught, to forget whatever one has learned
  người chữ
  a person with knowledge, an educated person
  Established notion (of ethics..)
  chữ hiếu
  (The established notion of) piety
  Tradition has it that; it is written in the ancient books that
  chữ rằng xuân bất tái lai
  tradition has it that one's spring time never returns
  (Ancient) coin
  một đồng một chữ cũng không
  not to have a penny to call one's own

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X