• Thông dụng

  To cheep, to chirp
  đàn con chiêm chiếp
  the flock of chicks were cheeping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X