• Thông dụng

  To station occupying troops in, to occupy
  đế quốc chiếm đóng thuộc địa
  imperialism stationed occupying troops in colonies

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X